• TM
  • RU

Верблюд Объявления

Köşekli Düýe

Ýuwaş tohum düýe, 2 botlan köşegi inen,boljak bahasy ýerli düýe süýdünem gowy be...
20 000

kosekli duye

yeri Gögerendag obasy duye gowy yuwas tanap gerek däl duran ýerinden sagyp durmaly köşegi inen suydi 5-6 litr berya...
26000
26000
30.06.2022

kosekli duye

yeri Gögerendag obasy duye yuwas tanap hokman dal duran yerinden sagyp durmaly suydi 5-6 litr beryar kosegi inen duya onusyk ba habarla...
26000
26000
30.06.2022

ady ogşuk tüwe.

tuwe  ogşuk sagdyn arrasa mal yaşy 1-2 aý bolup geçen.tüwe sagdyn mallar gowy gelip göraýmeli allaw ...
70.000
70.000
26.06.2022

Kosekli duye

kosekli duye

19.000
19.000
22.06.2022

bakylan düýe

bakylan ýaş düýe 350 kg arkaýyn çykýa baha 70 mln änew magtymguly gyssagly jañ edäýi&...
14000
14000
17.06.2022

ogsuk gurat

bakylan gurat ogsuklar 200 230 kg aralygynda diri we cekip beryan habarlasyn cekim 50 manatdan

50
50
16.06.2022

Düýe kosekli

kosekli duye iyermen sagymlyk duye ikisany kosekli

190mln
190mln
08.06.2022

Düýe

mende 5 sany gowy ýerli elin ýuwaş toum Düýelem bar mal edinjek adam bolsa pul gerek barny byr adam alsa satjak D&#...
07.06.2022

bakylan düýe

bakymy ýeten bakylan düýe bar arkaýyn 350 kg berýä mala söz ýok  bakymy ýeten ogşygam...
18
18
28.05.2022

3nji garny koşegi inen enesi gurat yuwas yeke oziñ sagdyrya koneden 115 mln

23000
23000
26.05.2022

Köşekli düye

yaş koşekli düye 3nji garny koşegi inen düye yuwsja enesi gurat mal edinjege
koneden 115 mln

23000
23000
26.05.2022

Düýe köşekli

Düýe köşekli arassa tohum mal täze gumdan gelen agzyndan berden süýtlek mal  25 müñ manat ...
25.000
25.000
26.05.2022

сатлык мал

Гапыда бакылып дуран Д ...

Köşekli düýe

Täze botlan ýuwaş düýe

23.000
23.000
16.05.2022

eekek

2 sany bakylan erkek biri 4 yasady birem 3 yasady 3 ay bakylan

127.500
127.500
15.05.2022

2 sany bakylan erkek  1nin yasy 4 birinin yasy 3 bicilmedik

25.400 taze puldan
25.400 taze puldan
14.05.2022

düýe

Köşekli düýeler ýuwaş süýdi gowy her sagymynda bir setin süýt berýär jaňla&...
100000 milýon oňuşup berýän
100000 milýon oňuşup berýän
12.05.2022

Düýe ýuwaşa

Düýe ýuwaşa bakyda duran kile 250 takmynan çekibem berýär bahasy 50 manat oňşyk bar diri aljak ...
11.05.2022

duye gayalyk

2sany 5 yasar inen gayalyk dekabrda gayan biri gara biri ak duye

3000
3000
01.05.2022

köşekli düýe

köşekli düýe bar köşegi 1 ýaşap geçen gaty gowy  mal baha 125 mln mala söz ýok &...
24 000
24 000
30.04.2022

bakylan düýe

bakylan ene düýe bakymy ýeten arkaýyn 350 kg berýä ýene bakylan ogşyk ba gelip saýlap alywermel...
18 000
18 000
24.04.2022

kòşekli dùýe

dùýe ýuwaş süýdi Orta sùydi bar.

27000
27000
23.04.2022

şu nomyrda 65471978

20000 tmt
20000 tmt
15.04.2022

kosekli duýeler

mal edinjek gowy koşekli duýeler
yaş duyeler

12 tmt 13 tmt 14 tmt
12 tmt 13 tmt 14 tmt
12.04.2022

дуйе

юваш ко́шекли дуйе

18000
18000
12.04.2022

kosekli duyeler

sagym bilyan yuwas arwana duyeler saylap sagyp gorip bolya. islendik Adama sagdyryan yuwas duyeler

jañda
jañda
06.04.2022

kosekli duye

sagym bilyan yuwas köşekli duyeler

telefonda
telefonda
05.04.2022