• TM
  • RU

"город Ашхабад" объявления по

satlyk duyeler

gyssagly satlyk uc sany dùýeler bir sany košekli duýe, bir sany uly gysyr duýe, bir sany orta tap gysyr dùye

18000. 15000. 12000
18000. 15000. 12000
25.07.2022

duye

kösekli duye yasajyk
baha 65 mln onsuk bar

24.07.2022

Köşekli

Köşekli duye 5 kösek beren uly arwan 80 mln süydi gowy berya bahada ylalaşarys

16000
16000
08.07.2022

köşekly düýýe

gowy kosekly duyye yuwasjak haysy tarapdan baryp sagybermely suydem gawy onsyk bolar  galan zadynam janlasagan

17
17
12.06.2022

Kosekli Duye

arassa gowy yuwas kosekli duye sagymy gowy suyt berya gyssagly Satlyk ylyassak

90, mlyon
90, mlyon
05.07.2022

Gaty gowy mal gyssagly 5 boğaz mal

Gaty gowy mal

gyssagly 4sany  duye ba elin seredilen boğaz mal 1 sany erkek kosek ba bahasyni gepleseris yalasarys

Mende Gaty gowy boğaz 4 sany duye ba ,1 sany erkek kosek ba   kime gerek bolsa gyssagly Jan edaysin bahasynam  ylalasary...

Köşekli Düýe

Ýuwaş tohum düýe, 2 botlan köşegi inen,boljak bahasy ýerli düýe süýdünem gowy be...
20 000

kosekli duye

yeri Gögerendag obasy duye gowy yuwas tanap gerek däl duran ýerinden sagyp durmaly köşegi inen suydi 5-6 litr berya...
26000
26000
30.06.2022

kosekli duye

yeri Gögerendag obasy duye yuwas tanap hokman dal duran yerinden sagyp durmaly suydi 5-6 litr beryar kosegi inen duya onusyk ba habarla...
26000
26000
30.06.2022

ady ogşuk tüwe.

tuwe  ogşuk sagdyn arrasa mal yaşy 1-2 aý bolup geçen.tüwe sagdyn mallar gowy gelip göraýmeli allaw ...
70.000
70.000
26.06.2022

Kosekli duye

kosekli duye

19.000
19.000
22.06.2022

bakylan düýe

bakylan ýaş düýe 350 kg arkaýyn çykýa baha 70 mln änew magtymguly gyssagly jañ edäýi&...
14000
14000
17.06.2022

ogsuk gurat

bakylan gurat ogsuklar 200 230 kg aralygynda diri we cekip beryan habarlasyn cekim 50 manatdan

50
50
16.06.2022

Düýe kosekli

kosekli duye iyermen sagymlyk duye ikisany kosekli

190mln
190mln
08.06.2022

Düýe

mende 5 sany gowy ýerli elin ýuwaş toum Düýelem bar mal edinjek adam bolsa pul gerek barny byr adam alsa satjak D&#...
07.06.2022

bakylan düýe

bakymy ýeten bakylan düýe bar arkaýyn 350 kg berýä mala söz ýok  bakymy ýeten ogşygam...
18
18
28.05.2022

3nji garny koşegi inen enesi gurat yuwas yeke oziñ sagdyrya koneden 115 mln

23000
23000
26.05.2022

Köşekli düye

yaş koşekli düye 3nji garny koşegi inen düye yuwsja enesi gurat mal edinjege
koneden 115 mln

23000
23000
26.05.2022

Düýe köşekli

Düýe köşekli arassa tohum mal täze gumdan gelen agzyndan berden süýtlek mal  25 müñ manat ...
25.000
25.000
26.05.2022

сатлык мал

Гапыда бакылып дуран Д ...

Köşekli düýe

Täze botlan ýuwaş düýe

23.000
23.000
16.05.2022

eekek

2 sany bakylan erkek biri 4 yasady birem 3 yasady 3 ay bakylan

127.500
127.500
15.05.2022

2 sany bakylan erkek  1nin yasy 4 birinin yasy 3 bicilmedik

25.400 taze puldan
25.400 taze puldan
14.05.2022

düýe

Köşekli düýeler ýuwaş süýdi gowy her sagymynda bir setin süýt berýär jaňla&...
100000 milýon oňuşup berýän
100000 milýon oňuşup berýän
12.05.2022

Düýe ýuwaşa

Düýe ýuwaşa bakyda duran kile 250 takmynan çekibem berýär bahasy 50 manat oňşyk bar diri aljak ...
11.05.2022