• TM
  • RU

"город Ашхабад" объявления по

mellek ýer

anewde demir ýoluñ gaýrasynda mebel toplum tarapda tok,suw,gaz ýanynda dokument 5kom cyzgysy taýyn diñe gurlu&...
240
240
14.06.2022

düýe

Satlyk arwana düýe köşekli häsiýeti ýuwaş kim barsa sygdyryp dur baha köneden 78mln oňu...
22.04.2022

bakylan owsuk enesi bn

bakylan owsuk enesem bar 2si bilede ýekede satylýa jañ edàýiñ owsugy çekibem berip bolýa

22.000
22.000
29.07.2022

kosekli, bogaz, gayalyk,ogsuk

bahalar amatly kop mal aljaga gowy ylalsyk bar

10tmt
10tmt
27.07.2022

kosekli, bogaz, gayalyk,ogsuk

bahalar amatly kop mal aljaga gowy ylalsyk bar

10tmt
10tmt
27.07.2022

satlyk dùýeler

3 sany satlyk dùýe bar birinji kòšekli dùýe.ikinji gysyr dùýe 3nji uly duýe bogazdygy belli d&#...
17000.12000.14000
17000.12000.14000
12.04.2022

satlyk duyeler

gyssagly satlyk uc sany dùýeler bir sany košekli duýe, bir sany uly gysyr duýe, bir sany orta tap gysyr dùye

18000. 15000. 12000
18000. 15000. 12000
25.07.2022

duye

duye 1 özù baha 50 mln onsuk bar

24.07.2022

duye

kösekli duye yasajyk
baha 65 mln onsuk bar

24.07.2022

Köşekli

Köşekli duye 5 kösek beren uly arwan 80 mln süydi gowy berya bahada ylalaşarys

16000
16000
08.07.2022

köşekly düýýe

gowy kosekly duyye yuwasjak haysy tarapdan baryp sagybermely suydem gawy onsyk bolar  galan zadynam janlasagan

17
17
12.06.2022

Kosekli Duye

arassa gowy yuwas kosekli duye sagymy gowy suyt berya gyssagly Satlyk ylyassak

90, mlyon
90, mlyon
05.07.2022

Gaty gowy mal gyssagly 5 boğaz mal

Gaty gowy mal

gyssagly 4sany  duye ba elin seredilen boğaz mal 1 sany erkek kosek ba bahasyni gepleseris yalasarys

Mende Gaty gowy boğaz 4 sany duye ba ,1 sany erkek kosek ba   kime gerek bolsa gyssagly Jan edaysin bahasynam  ylalasary...

Köşekli Düýe

Ýuwaş tohum düýe, 2 botlan köşegi inen,boljak bahasy ýerli düýe süýdünem gowy be...
20 000

kosekli duye

yeri Gögerendag obasy duye gowy yuwas tanap gerek däl duran ýerinden sagyp durmaly köşegi inen suydi 5-6 litr berya...
26000
26000
30.06.2022

kosekli duye

yeri Gögerendag obasy duye yuwas tanap hokman dal duran yerinden sagyp durmaly suydi 5-6 litr beryar kosegi inen duya onusyk ba habarla...
26000
26000
30.06.2022

ady ogşuk tüwe.

tuwe  ogşuk sagdyn arrasa mal yaşy 1-2 aý bolup geçen.tüwe sagdyn mallar gowy gelip göraýmeli allaw ...
70.000
70.000
26.06.2022

Kosekli duye

kosekli duye

19.000
19.000
22.06.2022

bakylan düýe

bakylan ýaş düýe 350 kg arkaýyn çykýa baha 70 mln änew magtymguly gyssagly jañ edäýi&...
14000
14000
17.06.2022

ogsuk gurat

bakylan gurat ogsuklar 200 230 kg aralygynda diri we cekip beryan habarlasyn cekim 50 manatdan

50
50
16.06.2022

dvye gerek

amatly bahadan bolsa almakcy 2 sansyny

amatlybolsa
amatlybolsa
12.06.2022

Düýe kosekli

kosekli duye iyermen sagymlyk duye ikisany kosekli

190mln
190mln
08.06.2022

Düýe

mende 5 sany gowy ýerli elin ýuwaş toum Düýelem bar mal edinjek adam bolsa pul gerek barny byr adam alsa satjak D&#...
07.06.2022

bakylan düýe

bakymy ýeten bakylan düýe bar arkaýyn 350 kg berýä mala söz ýok  bakymy ýeten ogşygam...
18
18
28.05.2022

3nji garny koşegi inen enesi gurat yuwas yeke oziñ sagdyrya koneden 115 mln

23000
23000
26.05.2022

Köşekli düye

yaş koşekli düye 3nji garny koşegi inen düye yuwsja enesi gurat mal edinjege
koneden 115 mln

23000
23000
26.05.2022