• TM
  • RU

Бедене ятак.

Дата размещения: 17.05.2022 Дата окончания: 15.08.2022  199


Загрузка изображения...
Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 42575

4-этаж ятак.херси 100-бедена ниетленен.ене 2-саны долы тайын болмадык ятаклар бар.Бахасы тайыны 2000 манат.Тайын даллер 1000 манатдан.Барыны алана говы онушык бар.

2000