• TM
  • RU

Бедене ятак.

Дата размещения: 16.05.2022 Дата окончания: 14.08.2022  18


Загрузка изображения...
Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 42563

3-саны бедене ятак.2-си сеткаланмадык.Бири тайяр.Херси 400 бедена ниетленен.Тайынын бахасы 2000манат.Бейлекилер херси 1000-манатдан.галан сораглар жанда. Беденан ийми хем бар.

2000