• TM
  • RU

3 комнат Объявления

Podwoyski elitka 12/9 etazy 3 kmnt 137 metr kwadrat hatyny ozi alyar gos remont oba hojalyga degisli bergisi 240000 manat baha 57.000 tel 863335454

 Podwoyski elitka 12/9 etazy 3 kmnt  137 metr kwadrat  hatyny ozi alyar gos remont oba hojalyga degisli bergisi 240000 manat   baha  57.0...
57.000
57.000
29.05.2020

Podwoyski elitka 12/11 etazy 3 kmnt 128 metr kwadrat haty bar arassa remont gos standarda degisli bergisi 160 mun manat baha 85.000 tel 863335454

 Podwoyski elitka 12/11 etazy  3 kmnt  128 metr kwadrat haty bar  arassa remont gos standarda degisli bergisi 160 mun manat    baha  85.0...
85.000
85.000
29.05.2020

Ata Turk Elitka 1nji etaz 3 kmnt 131 metr kwadrat yewro remont mebel tehnika galyar gallan jayy bergisi 200 mun manat baha 77.000 tel 863335454

Ata Turk Elitka 1nji etaz  3 kmnt  131 metr kwadrat yewro remont mebel tehnika galyar gallan jayy bergisi 200 mun manat    baha  77.000  ...
77.000
77.000
29.05.2020

Gogol elitka 4/2 etazy3 kmnt arsaa remont meydany 90 metr kwadrat baha 56.500 tel 863335454

Gogol elitka 4/2 etazy3 kmnt  arsaa remont  meydany 90 metr kwadrat  baha 56.500 tel 863335454

56.500
56.500
29.05.2020

Gogol koce 6 njy etazy sredni remont tunelin ustinde baha 80.300 tel 863335454

Gogol koce 6 njy etazy sredni remont tunelin ustinde baha   80.300   tel  863335454

80.300
80.300
29.05.2020

Cehowda 6 banyan yanynda 3/2 etazy 3 kmnt baha 33.500 tel 863335454

 Cehowda 6 banyan yanynda 3/2 etazy 3 kmnt     baha  33.500  tel   863335454

33.500
33.500
29.05.2020

Gowdan A Nallaman yanynda 4/4 etazy 3 kmnt arassa remont meydany 74 metr kwadrat dokument gowy dine registrasiyasy yok baha 38.000 tel 863335454

Gowdan A Nallaman yanynda 4/4 etazy 3 kmnt   arassa remont meydany 74 metr kwadrat dokument gowy dine registrasiyasy yok    baha 38.000  ...
38.000
38.000
29.05.2020

Kosi Taslamada 2nji radaryn yanynda 4/1 etazy 3 kmnt arassa gos remont meydany 95 metr kwadrat dokument tayyar baha 53.500 tel 863335454

Kosi Taslamada 2nji radaryn yanynda 4/1 etazy 3 kmnt  arassa gos remont meydany 95 metr kwadrat dokument tayyar    baha  53.500  tel 8633...
53.500
53.500
29.05.2020

Kosi Taslama Gurtly tarapda 4/4 etazy 3 kmnt icki setirde arassa gos remont baha 47.000 tel 863335454

Kosi Taslama Gurtly tarapda 4/4 etazy 3 kmnt   icki setirde arassa gos remont   baha 47.000  tel 863335454

47.000
47.000
29.05.2020

Mir 7 9/5 etazy 3 kmnt arassa remont dokument tayyar baha 37.500 tel 863335454

Mir 7   9/5 etazy 3 kmnt  arassa remont  dokument tayyar baha   37.500   tel  863335454

37.500
37.500
29.05.2020

Mir 3/2 9/7 etazy 3 kmnt sredni remont kwadrat prihoska oy gosy galanok dokument tayyar Baha 42.000 tel 863335454

Mir 3/2 9/7 etazy 3 kmnt  sredni remont  kwadrat prihoska oy gosy galanok dokument tayyar  Baha 42.000  tel  863335454

42.000
42.000
29.05.2020

90 proyezd 4/3 etazy 3 kmnt meydany 73 metr kwadrat gwdan planirowka oy gosy bolekleyin galyar baha 33.500 tel 863335454

90 proyezd 4/3 etazy  3 kmnt meydany 73 metr kwadrat  gwdan planirowka oy gosy bolekleyin galyar baha    33.500   tel  863335454...
33.500
33.500
29.05.2020

11 mkr 4/3 etazy 3 kmnt raspasonka arassa remont dokument tayyar baha 38.500 tel 863335454

 11 mkr  4/3 etazy 3 kmnt  raspasonka arassa remont  dokument tayyar   baha 38.500  tel 863335454

38.500
38.500
29.05.2020

Mir 5 Optowkan arka tarapynda 5/5 etazy 3 kmnt arassa gowy remont meydany 83 metr kwadrat dkument tayyar satlyga hemme oy gosuny goyup gidyar baha 39.500 tel 863335454

Mir 5 Optowkan arka tarapynda 5/5 etazy  3 kmnt  arassa gowy remont meydany 83 metr kwadrat dkument tayyar satlyga hemme oy gosuny goyup ...
39.500
39.500
29.05.2020

Mir 6 domuprawlenyan domunda 9/9 etazy 3 kmnt yewro remnt mebel yehnika hemme zat galyar dokument tayyar obmenam edyar baha 4.000 Mlýrd tel 863335454

Mir 6 domuprawlenyan domunda 9/9 etazy 3 kmnt yewro remnt mebel yehnika hemme zat galyar  dokument tayyar obmenam edyar   baha 4.000 Mlýrd...
4.000 Mlýrd
4.000 Mlýrd
29.05.2020

Maryski Guncan yanynda 4/4 3 kmnt etazy arassa remont meydany 74 metr kwadrat dom 3 kwartira 52 baha 33.500 tel 863335454

Maryski Guncan yanynda 4/4  3 kmnt  etazy arassa remont meydany 74 metr kwadrat dom 3 kwartira 52 baha  33.500   tel  863335454

33.500
33.500
29.05.2020

Gamide plan jay yeri 10 sotok 3 kmnt kuhniya banya tuwalet icinde baha 7.300 mlýrd tel 863335454

Gamide plan jay  yeri 10 sotok 3 kmnt  kuhniya banya tuwalet icinde   baha  7.300 mlýrd  tel 863335454

7.300 mlýrd
7.300 mlýrd
29.05.2020

Sowetski elitka Turkmen mallaryn jay 12/10 etazy 3 kmnt bwykuplenni hemme zady ozi edyar meydany 140 metr kwadrat baha 91.500 tel 863335454

Sowetski elitka Turkmen mallaryn jay 12/10  etazy  3 kmnt bwykuplenni hemme zady ozi edyar meydany 140 metr kwadrat   baha  91.500   tel ...
91.500
91.500
29.05.2020
72.000
29.05.2020

Mir 4 Mir koceden Santabarbaran yanynda 9/7 etazy 3 kmt podyez 6 kwartiraly uski prihoska arassa remont baha 38.000 tel 863335454

Mir 4 Mir koceden Santabarbaran yanynda  9/7 etazy 3 kmt  podyez 6 kwartiraly  uski prihoska  arassa remont  baha  38.000  tel  8633354...
38.000
38.000
29.05.2020