• TM
  • RU

SATLYK DAÇA

Дата размещения: 18.02.2021 Дата окончания: 19.05.2021  1094


Загрузка изображения...
Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 9997

( БАЛКАНАБАТ ШÄХЕРИНДЕН САТЛЫК ДАЧА.  ДУЗ - МЕРГЕНДЕН  ЯКЫН  ДАЧАДЫР ).  ДАЧАНЫН  ЕРЛЕШЙÄН  ЕРИ : 1 - нжи - ДАЧАДА.  Поскдан - геченде 3 - нжи - заезда саг - тарапындакы  ёлун - угрында - углавойда 1 - нжи - дуран ДАЧАДЫР. Ве ДАЧАНЫН хаятыны дагын - дашындан - öрулендир. ДАЧАНЫН хаятынын узынлыгы 20 х 30 - метр. Ве ДАЧАДА ак - дашдан 2 - комнатлар - öрулендир.  Комнатларын ичинин узынлыгы 3 х 5 - метр. Ве  ДАЧАДА ГОШЛАРЫДА бар, БАССЕЙНИДЕ бар ве ГАДЫМЫ - ВАГОНЫДА бар. Ве ДАЧАНЫНДА  тайяр - дуран  ДОКУМЕНТИДЕ бардыр. ( ДАЧАНЫН  БАХАСЫНЫ  ТЕЛЕФОНДА  ГЕПЛЕШИП  АЙДАРЫС. ЙÖНЕ  ДАЧАНЫ  ХИЧ - ХИЛИ  ОБМЕН  ( ЧАЛЫШМАК )  БОЛМАЯНДЫР.  ДИНЕ  НАГТ  ТÖЛЕГЛИ  ( НАЛИЧКАЛЫ )  САТЛЫК  ДАЧАДЫР ).

Для связи
Телефон:
+99365355565
Велаят:
город Балканабад / BALKANABATDAN SATLYK DAÇA
 Другие контакты: