• TM
  • RU

Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli gurama, “Dizaýner” iş ornyny yglan edýär

Дата размещения: 25.08.2022 Дата окончания: 23.11.2022  359

Расширенный

Номер объявления: 13725

Borçlary:

1.     Gabyň, wizitkaň dizaýny we ş.m

2.     Web-dizaýn (saýtyň sahypasy, banner, deslapky syn, logo we ş.m)

3.     Mahabat kitapçalar, žurnallar

4.     Kärhanalar üçin “Brendbook”-yň taslamasyny işlemek

Talaplar:

1.       Coral Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign we ş.m. programmalary ussatlyk derejede bilmek.

2.       Öň şu ulgamda işlän (şeýle hem şu ulgamda az wagt işlän hem bolsada bize işe girmek mümkünçiliginiz bar)

3.       Dürli görnüşlerdäki maketlaryň çyzgylaryň Teh talaplaryny bilmek we tehniki prosesine düşünmek, köp ugurly işleriň, taslamalaryň arasynda dessin geçip işlemek ukyby

  Goşmaça:

1.       Iňlis dilini bilmek (Elementary-dan)

2.       AutoCAD, SketchUp, 3ds Max  programmalary bilmek artykmaçlyk     hukugyndan peýdalanýalar.

Ýokarky agzalan 1-nji we ikinji bentler hökman bolmaly däl, ýone makullanylýar.

3.       Portfolio.

    Iş şertleri:

Aýlyk haky ya da edilen işleri boýunça töleg (söhbetdeşlik esasynda berilýar)

 

Habarlaşmak üçin: job.gs1tm.org 

Для связи
Телефон:
+
Велаят:
город Ашхабад
 Другие контакты:
job.gs1tm.org