• TM
  • RU

Ak bulut HJ - asma potoloklar we profil sistemalar

Дата размещения: 11.09.2021 Дата окончания: 10.12.2021  642


Загрузка изображения...
Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 12195

BIZ BARADA

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy gulledip ösdürmek boýunça edýan taýsyz tagallalaryndan ugur alyp,

“Ak bulut” hojalyk jemgyýeti Turkmenistanda ilkinji bolup asma potoloklaryň dürli gornuşleriniň we

profil sistemalarynyň önumçiligini ýola goýdy. Kärhanamyzyň önümleri hil taýdan dünýa ülňilerine

gabat gelýär we ekologiýa taýdan arassa bolup gonşy döwletlere eksport işlerni amala aşyrýar

we ýene-de birnäçe döwletlere eksport etmek barada uly işjen gepleşik geçirýär.

Для связи
Телефон:
+99362140044
Велаят:
город Ашхабад / Aşgabat ş. G.Kulyyew köç. jay 29 (Rowana) 1, 3 etaz
 Другие контакты:
+99362240044