• TM
  • RU

ZALÝUZ JALYUZ ЖАЛЮЗИ

Дата размещения: 13.12.2021 Дата окончания: 13.03.2022  799


Загрузка изображения...
Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 12751

Turkiyada öndürilen hili añrybaşy gowy matalardan ýasalýan, DÖWREBAP,  hem-de ELÝETER bahalardan TÄZE görnüşli  ŽaLÝuZLaR bilen öz islegleriñize görä öýleriñize bezeg bermek isleseñiz bize ýüz tutup bilersiñiz. 600den gowrak görnüşli matalar bar. +99361 89 55 89

¹  Zebra
²  Rol ştor
³  Multi ştor
⁴  Agaç žalýuzlar
⁵  Alýumin žalýuzlar
⁶  Ýapon ştorlar
⁷  Rimskiý ştorlar
⁸  Wertikalny žalýuzlar
⁹  Antimoskitnyý setkalar

Turkiýada öndürilen matalardan ýasalan Źalýuzlara 2 ýyl kepil geçýäris we 2 ýyl mugt ýuwup berýäris.
Źalýuzlary ýuwmak ya-da kiçeltmek hyzmaty amatly bahadan.
Ölçeg almak, maslahat bermek, we gurnamak hyzmatlarymyz MUGT. ZakaZ edeniñizden soñ 2  3 güniñ içinde gurnaýarys.

100

Для связи
Телефон:
+99361895589
Велаят:
город Ашхабад / ashgabat
 Другие контакты: