• TM
  • RU

Услуги Объявления

Palatka hyzmatlary

Size arassa, täze we amatly bahadan palatka hyzmatlaryny hödürleýäris. Aşpezler we ofisiantlar Gap gaçlar, gazan, ojak, kip Gara öý we h...
18.07.2020

Mal bazaryna gitmezden öň, jübüňdäki Mal bazaryna göz gezdir

Düýe, sygyr, öküz, goýun, geçi, at, eşek, towşan, it, pişik, doňuz, towuk, ördek, gaz, indýuk, bedene, kepderi, sülgün, käkilik, tawus guş, ...
09.09.2019

Сэкономьте ваше время...

И.П. "Эсасы Себяп"  собира&...
0
08.08.2020

Wagtyňyzy Tygşytlaň.

"Esasy Sebap" H K.Resnimana ýygnamak işleri:Resminamalary resmilleşdirmek:Hususylaşdyrmaga resminamalary toplamak we goz...
0
08.08.2020

Сэкономьте ваше время...

И.П. "Эсасы Себяп"  собира&...
0
07.08.2020

Wagtyňyzy Tygşytlaň.

"Esasy Sebap" H K.Resnimana ýygnamak işleri:Resminamalary resmilleşdirmek:Hususylaşdyrmaga resminamalary toplamak we go...
0
07.08.2020

TURKMEN TAGAMLARY

GUBADAG FITÇI SOMSA WE GAMBURGER SIZ ÜÇIN ELMYDAMA HYZMATDA

5
5
06.08.2020

Сэкономьте ваше время...

И.П. "Эсасы Себяп"  собира&...
0
06.08.2020

Wagtyňyzy Tygşytlaň.

"Esasy Sebap" H K.Resnimana ýygnamak işleri:Resminamalary resmilleşdirmek:Hususylaşdyrmaga resminamalary toplamak we go...
0
06.08.2020

Kartondan ýasalan önümler

Siziň sargydyňyza görä dürli görnüşde karton gutular, seperatorlar, polifobrikatlar, kagyzdan tegekl...

Услуги шугаринга на дому

УСЛУГИ ШУГАРИНГА ☑️Ра...
40
40
05.08.2020

Сэкономьте ваше время...

И.П. "Эсасы Себяп"  собира&...
0
05.08.2020

Wagtynyzy Tygsytlan...

"Esasy Sebap" H K.Resnimana ýygnamak işleri:Resminamalary resmilleşdirmek:Hususylaşdyrmaga resminamalary toplamak we goz...
0
05.08.2020

Сэкономьте ваше время...

И.П. "Эсасы Себяп"  собира&...
0
04.08.2020

Wagtyňyzy Tygşytlaň.

"Esasy Sebap" H K.Resnimana ýygnamak işleri:Resminamalary resmilleşdirmek:Hususylaşdyrmaga resminamalary toplamak we goz...
0
04.08.2020

Сэкономьте ваше время...

И.П. "Эсасы Себяп"  собира&...
0
03.08.2020

Hasabym programma

Maglumat tehnologiýa çözgütleriň kömegi bilen Satuw we Önümçilik işini awtomatlaşdyrmak, maglumatlardyr hasabatlary dolandyrmak we satuw işi...
1
1
03.08.2020

Zalyuz

Durli gornusdaki zalyuz amatly bahadan gurnap bermek hyzmaty !!

190
190
02.08.2020

Tehnika bejermek (Iň arzan we garantiýaly)

Tehnika enjamlaryny bejermekIň arzan bahalarda we garantiýada berýänGoşmaça soraglar üçin hem jaň edip bilersiňiz.*Holodilnik bejermek*Kondi...
31.07.2020